idea


Georg Philipp Telemann – urodzony w Magdeburgu w roku 1681 – będąc w latach 1705-1709 kapelmistrzem na dworze hrabiego Erdmana Promnitza w Żarach (Sorau) na Łużycach jako młody i świetnie zapowiadający się kompozytor odwiedził również Pszczynę (Pless), niewielką miejscowość na wschodnich rubieżach Rzeszy Niemieckiej graniczącą od wschodu z Rzeczpospolitą Polską.
Na łamach tej witryny chcielibyśmy się przyjrzeć temu dość krótkiemu epizodowi w życiu tego wybitnego kompozytora kładąc nacisk na postrzeganie go nie tylko jako niemieckiego muzyka dworskiego lecz bardziej jako młodego twórcę mającego możliwość skonfrontowania swojej kultury z nieco odmienną lecz nie całkiem obcą kulturze niemieckiej kulturą polską co niewątpliwie dla młodego i wrażliwego człowieka mogło być doświadczeniem niezwykle płodnym i ekscytującym.
W związku z tym nastawiamy się na poszukiwanie nowych miejsc, nowych relacji i wszystkich tych wątków, które mogły być dla tego młodego twórcy źródłem inspiracji i natchnienia nawet na wiele długich lat po opuszczeniu Pszczyny.
Nie zamierzamy jednak ograniczać się tylko do wspominania takich czy innych miejsc pobytu naszego wybitnego patrona.
Interesować nas będą wszelkie tematy związane z rozwojem kultury muzycznej w Europie od jej początków do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem epoki baroku i oświecenia. Nie sposób zatem będzie pominąć szerokiego spektrum zagadnień starających się wgłębić w istotę ducha cywilizacji europiejskiej i tych jej szczególnych aspektów, które miały wpływ na rozwój muzyki. Muzyki – niemającej w żadnej innej kulturze równoważnego i adekwatnego odpowiednika, muzyki – która nigdzie na świecie nie osiągnęła takich szczytów, splendoru i mistrzostwa jak właśnie w Europie w okresie od średniowiecza do czasów nowożytnych.
Chcemy ukazywać nieprzemijające i ponadczasowe wartości tej dawnej muzyki – ale też innych sztuk pokrewnych – opowiadać o ich pięknie, harmonii i tych wspaniałych cechach, które w tajemniczy sposób pozytywnie wpływają i kształtują nasze życie./sts/

O Pszczynie

Telemann w Polsce