Nasze przedsięwzięcia
Musica Religiosa


Motto – Musica Religiosa

Muzyka dawna oprócz aspektów estetycznych posiada bogaty wymiar duchowy wynikający z przyporządkowania jej szczególnych walorów chrześcijańskiej mistyce i teologii.
Aby ukazywać muzykę w takim właśnie świetle zostały opracowane specjalne koncerty, ze starannie dobranymi utworami wokalnymi i instrumentalnymi oraz odpowiednim komentarzem aby podkreślić religijne inspiracje i cele dawnej twórczości wraz z ich kontekstem teologicznym zawartym nie tylko w słowie ale również samej muzyce.
Oprócz standardowego repertuaru (sonaty triowe, arie, kantaty etc.) w koncertach tych trzon stanowią psalmy pochodzące ze zbioru będącego nieocenionym skarbcem muzyczno – literackim Kościoła w Polsce czyli „Melodii na Psałterz Polski” Mikołaja Gomółki w poetyckim przekładzie Jana Kochanowskiego oraz kompozycje madrygałowo-motetowe oparte na twórczości w stylu Giovanniego Pierluigi da Palestriny uznawanej w wielowiekowej muzycznej tradycji Kościoła Katolickiego za wzorzec muzyki kościelnej.
Muzyka przedstawiona w takiej formie może stanowić zarówno część liturgii (części stałe Mszy lub jako uzupełnienie Nieszporów) jak i formę niezależnych koncertów muzyki dawnej przeznaczonych do wykonywania w kościołach. Zespołem, który często skłania się do tego typu repertuaru jest konsort wokalno-instrumentalny „Chelycantus”./sts/

Koncert In Festo Nativitatis
Koncert In Festo Sanctae Crucis
Koncert In Festo Sanctae Martin
Koncert Jubileuszowy 2017