Kontakt
O Fundacji

Telemann Pless Foundation
jest instytucją zajmującą się promocją muzyki dawnej.
Obecna nowa nazwa to:
„Pszczyńska Fundacja Telemanna – Collegium Musicum Pless” w skrócie: „Collegium Musicum Pless
lub angielska wersja:”Telemann Foundation – Collegium Musicum Pless” w skrócie (dotychczasowa)
Telemann Pless Foundation” .
Patronem Fundacji jest Georg Philipp Telemann – kompozytor niemiecki,
który w okresie swojej młodości odwiedził Pszczynę (zwaną dawniej Pless), zapoznając się tutaj z kulturą polską.
Swoją działalność Fundacja chce koncentrować głównie na obszarze obejmującym tereny historycznej
„Ziemi Pszczyńskiej” (dawnego Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego).
Do podstawowych zadań „Collegium Musicum Pless” należy popularyzowanie dawnej muzyki europejskiej
poprzez organizowanie koncertów, publikowanie artykułów, dokonywanie nagrań archiwalnych
a także tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju środowisk twórczych.
Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją kultury licząc jednocześnie na przychylność jak najszerszych kręgów sprawujących mecenat w tej dziedzinie.
W imieniu „Pszczyńskiej Fundacji Telemanna – Collegium Musicum Pless” z góry dziękuję za wszelkie wsparcie – zarówno finansowe jak i „de minimis” – które jest niezbędnym warunkiem w realizowaniu naszych inicjatyw i przedsięwzięć.
Stanisław Smołka