Nasze przedsięwzięcia
Edukacja


Jednym z celów Fundacji Telemanna jest krzewienie i popularyzowanie kultury muzycznej dawnych czasów poprzez uczenie dzieci i młodzieży obcowania z tą wysublimowaną sztuką oraz ukazywania jej nieprzemijających wartości. Chcemy docierać do jak najszerszych grup młodego pokolenia również tych, które mają utrudniony dostęp do korzystania i zaznajamiania się z tego typu dobrami kultury. Stąd nasze koncerty odbywają się nie tylko w miejscach rozwijających świadomość historyczną i estetyczną jak muzea czy obiekty sakralne ale również tam gdzie słuchanie muzyki dawnej było dotychczas nierozpowszechnione (domy opieki, ośrodki pomocy społecznej lub szpitale) co może stworzyć dodatkowe możliwości spotkań integracyjnych i otwarcia się na nowe środowiska. Tego typu spotkania młodzieży różnych środowisk z muzyką dawną w tym szczególnym kontekście mogą być dodatkowym i inspirującym bodźcem aby pełniej zrozumieć rolę tradycji i jej przemożnego wpływu na rozwój kultury osobistej, poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno./sts/
Koncert Edukacyjny dla dzieci z ośrodka Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rechalibitacyjnego w Rudołtowicach